43

NASIL KULÜP KURARIM

Kulüp kurmak isteyen öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken husus ve kurallar aşağıdaki gibidir.
 

  • Kulüp kurma şartları KSB Öğrenci Kulüpleri yönetmeliği İkinci Bölüm Madde 5’te belirtilen şartlar kapsamında olması gerekmektedir. ( Madde 5 )

  • A Kategorisi (Uzmanlık Kulübü) olarak değerlendirilecek kulüp başvuruları için, ilgili fakültenin yönetim kurulu kararı gerekmektedir.

  • Her kulübün amaç ve işleyişini belirleyen bir tüzüğü olmalıdır. Tüzük şartları KSB Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği Madde 8’de belirtilen şartlar kapsamında olması gerekmektedir. ( Madde 8 )

  • KSB yönetmeliği gereğince tek tip tüzük uygulaması yapılmaktadır. Bu tüzükte değiştirilebilen maddeler üzerinde çalışma yapılmalıdır. (  Öğrenci Kulüp Tüzüğü Şablonu )

  •  Her kulübün bir danışmanı olması gerekmektedir. Kulüp Danışmanı şartları KSB Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği Madde 11’de belirtilen şartlar kapsamında olması gerekmektedir. ( Madde 11 )

  • Kulüp kuruluş başvurusunun yapılabilmesi için Kulüp Başvuru Formu’nun doldurulması gerekmektedir. 15 kurucu üye ve Danışmanlığı kabul eden öğretim elemanının iletişim bilgileri ve imzaları bulunan formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. (  Kulüp Başvuru Formu )

  •  Kulüp kuruluş başvurusunun değerlendirilebilmesi için belirtilen tüm şartları yerine getirilerek KSB’ye elden teslim etmesi gerekmektedir. (  Kulüp Başvuru Formu – (A Kategorisi için) Fakülte Yönetim Kurulu kararı – Tüzük )

  • Yapılan başvurular, KSB Başkanlığı tarafından ön değerlendirme yapılarak KSB Birim Yürütme Kurulu’na sunar. KSB Birim Yürütme Kurulu, değerlendirme yaparak kararı alır.

 ​ 

KSB Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği, Üniversitemiz senatosunun 29.12.2011 tarih 549 sayılı toplantısında görüşülmüş, YÖK Başkanlığı tarafından onaylanarak 27.01.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.