43

Stratejik Araştırmalar Kulübü

Stratejik Araştırmalar Kulübü, Türkiye’nin ve Dünya’nın tarihsel süreç içerisindeki ve günümüzdeki sosyal, ekonomik, politik ve kültürel gelişimini ve değişimini inceleyen bir öğrenci kulübüdür.

Stratejik Araştırmalar Kulübü gerçekleştirilecek konferans, sempozyum, panel ve diğer etkinliklerle alanında uzman kişileri öğrencilerle buluşturarak, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin güncel ve tarihsel konularda bilgi sahibi olmasını hedeflemektedir.

Türkiye’de ve Dünya’da meydana gelen politik olayları, ekonomik ilişkileri,  kültürel işbirliklerini, toplumsal ve askeri süreçleri, bilişim ve inovasyondaki güncel gelişmeleri,  ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda tahlil eden, küresel ve bölgesel olayları ve gelişmeleri değerlendiren stratejik araştırmalar gerçekleştirmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerine, geniş bir bakış açısı, toplumsal-siyasal bir perspektif, rasyonel ve disiplinli bir anlayışla derinlemesine analizler yapabilme özellikleri kazandırmak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileriyle birlikte; somut projeler, stratejiler ve politika seçenekleri ortaya koymayı hedeflemektedir.

 

Özdeşleşmiş Etkinlikler:

Kardak'ta Kahraman Hasdal'da Esir-Ali Türkşen

100. Yılında Çanakkale Savaşları-İlker Başbuğ

Suriye Türkmenleri ve Rus Politikası-Tarık Sülo Cevizci, Doç. Dr. Fatih Özbay

100. Yılında Ermeni Meselesi: Soykırım Yalanı-Dr. Sinan Oğan, Dr. Seda Bayındır Uluskan

Bilge Türk Kütüphaneleri: Bu çalışmada her dönem kulüp olarak kitap bağışı toplayıp, Anadolu'da bir veya birden fazla okula Türk büyüklerinin adını yaşatmak ve öğrencilerde de bu konuda duyarlılık uyandırmak amacıyla kütüphaneler kuruyoruz.

 

Kulüp Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha