43

suh-logo-kb

Uzmanlık Kulüpleri

3D Yazıcı Kulübü
Alternatif Enerji Kulübü
Arı Teknoloji Geliştirme Kulübü
ASME Kulübü
Bilgisayar ve Bilişim Kulübü
Bilişim Kulübü
Biyomühendisliğe Hazırlık Kulübü
Bulanık Mantık ve Teknolojisi Kulübü
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çevre Mühendisliği Kulübü
Dans Araştırmaları Kulübü
Denetim Danışmanlık Kulübü
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Araştırma Kulübü
Denizcilik Fakültesi Kariyer Kulübü
Denizcilik Teknolojisi Kulübü
Ekonomi Kulübü
Elektrik Mühendisliği Kulübü
Endüstri Mühendisliği Kulübü
Endüstriyel Proje Geliştirme ve İşbirliği Kulübü
Fizik Mühendisliği Kulübü
Gemi ve Deniz Mühendisliği Kulübü
Gıda Mühendisliği Kulübü
Girişimcilik Kulübü
IEEE Öğrenci Kolu Kulübü
İmalat Mühendisleri Kulübü
İnovamaker Kulübü
İnsansız Hava Aracı
İşletme Mühendisliği Kulübü
Jeodezi ve Fotogrametri Kulübü
Jeofizik Mühendisliği Kulübü
Jeoloji Mühendisliği Kulübü
Kimya Kulübü
Kimya Mühendisliği Kulübü
Kontrol ve Otomasyon Kulübü
Kutup Araştırmaları Öğrenci Kulübü
Maden Mühendisliği Kulübü
Makine Mühendisliği Kulübü
Matematik Ve Bilgisayar Kulübü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kulübü
Meteorolojik Araştırmalar Kulübü
Mimarlık Kulübü
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mühendisliğe Hazırlık Kulübü
Müzik Bilimi Kulübü
Özgür Yazılım Kulübü
Peyzaj Mimarlığı Kulübü
Roket Bilimi ve Amatörleri
Savunma Teknolojileri Kulübü
Tekstil Araştırma ve Geliştirme Kulübü
Tekstil Mühendisliği Kulübü
Uçak Uzay Mühendisliği Kulübü
Uluslararası İlişkiler Kulübü
Uluslararası Mühendislik Kulübü
Uluslararası Stajyer Değişim Programı Kulübü
Yapısal Tasarım ve Yarışma Kulübü
Yatırım Kulübü
Yönetişim 101 Kulübü