43

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Araştırma Kulübü

İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerini mesleki konularda araştırma ve geliştirmeye teşvik etmek,

İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin girişimciliklerini artırmaya meslek yaşamlarında inovatif düşünceler geliştiren bireyler olmalarına katkı sağlamak,

Türk Denizcilik sektörünün AR-GE olanakları ve proje faaliyetleri konusunda İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerini bilgilendirmek,

İstanbul Teknik Üniversitesinin AR-GE faaliyetlerini araştırma ve yurt içinde / yurt dışında yürütülen projeler hakkında öğrencileri bilgilendirmek,

İTÜ'deki akademik personeli ve araştırma - geliştirme konularında faaliyet gösteren kulüpleri tanıtma ve fikir paylaşımında bulunarak işbirliği yapmak,

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümü öğrencilerinin projelerde yer almasını sağlayarak öğrencileri sektördeki kişi ve kurumlarla bir araya getirmek,

İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin ufkunu genişletecek araştırma ve geliştirme konusunda tecrübeli kişileri kulüp üyeleri ile bir araya getirerek bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlamak,

Ulusal ve uluslararası konferans seminer ve fuar gibi organizasyonlara katılımda bulunarak İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümünü tanıtmak,

İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarına bakış açısını geliştirecek seminer, çalıştay, konferans, panel, söyleşi, açık oturum gibi faaliyetler düzenlemektir.

Kulübümüz Nisan 2017 tarihinde kurulmuş olup hemen akabinde kısıtlı zamana rağmen üyeleriyle vizyonlarımızı, misyonlarımızı ve hedeflerimizi paylaştığımız "Tanışma Toplantısı" adı altında etkinlik ve kokteyl düzenlemiştir.

 

Kulüp Danışman Öğretim Üyesi: Sevilay CAN