43

Jeoloji Mühendisliği Kulübü

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Kulübü, Jeoloji Mühendisliği'nin tanıtımı, jeolojiyi sevdirmek ve geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 1994 yılında Maden Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Jeoloji Mühendisliği Kulübü aracılığı ile öğrencilerin öğretim görevlileri ve dekan ile daha rahat iletişime geçilmeleri sağlanmıştır. Düzenlenen gezi ve seminerler ile bölüm öğrencilerinin birbirleriyle diyaloga geçmeleri ve öğrenilmiş olan teorik bilgilerin öğrenciler tarafından uygulanması amaçlanmıştır. Jeolojik firmaları ile bağlantı kurarak öğrencilere staj imkanı sağlamak, Jeoloji Mühendisleri Odası ile öğrenci iletişimi sağlamak, ders notları ve kitap paylaşımı sağlamak, sosyal ve kültürel geziler düzenlemek, arazi programları yapmak ve kariyer günleri düzenlemek kulübün faaliyetlerindendir. Jeoloji Mühendisliğinin her yıl düzenli olarak yaptığı etkinlikleri ise şöyle sıralayabiliriz, dönem başında tanışma etkinliği yapılmakta olup bölüme yeni başlayan öğrencilerimizle iletişim kurulur, farklı sınıflardan öğrencilerimizle derslerin işleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunulur, dönem içerisinde iki kez staj bilgilendirme etkinliği yapılır daha önce özel sektör ya da devlet kuruluşlarında staj yapmış öğrenciler staj deneyimlerini aktarırlar, jeoloji mühendisliği ana bilim dalları uzmanı olan öğretim üyeleri tarafından detaylı bir şekilde anlatılır, yıl içerisinde araziye çıkmış olan öğrenciler arazi deneyimlerini arazi sohbetleri etkinliği adı altında anlatır ve bitirme tasarım projesi hakkında da etkinlik yapılır bu etkinlikte ise lisans bitirme tezi nasıl yapılır, ne zaman başlamak gerekir ve süreci hakkında bilgi verilir. Kısacası 4 dönemden de jeoloji mühendislerinin katıldığı kulübümüzde karşılıklı bilgi alışverişi, öğrencilerin birbirleriyle diyalogu amaçlanmıştır.

 

Kulüp Danışman Öğretim Üyesi: Alp Ünal

Kulüp Odası: Maden Fakültesi , -1. Kat, Jeoloji Mühendisliği Kulüp Odası