43

Maden Mühendisliği Kulübü

Maden mühendisliği öğrencilerinin ortak bir çatı altında, sorunlara birlikte çözüm bulunması ve projeler üretmesini savunan, öğretim elemanları ve öğrenciler arası diyaloğun geliştirilmesini amaçlayan, bölüm öğrencilerinin madencilik sektörüne entegrasyonu için gerekli hazırlık ortamının sağlanabilmesidir. Kulübümüz, bu amaçlar doğrultusunda Maden Mühendisleri Odası, Madencilik Şirketleri, dernekler ve vakıflar ile öğrencilerin ilişkilerinde aracı rol oynar, ülkemizde ve dünya madencilik sektöründeki gelişmelerin izlenmesini sağlar, sektörün sorunlarının ve önündeki engellerin irdelenmesini savunur ve sektördeki şirketler, firmalar ile çeşitli sempozyumlar, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin sektöre ısınmasını ve daha da bilgilenmelerini hedefler.

Geleneksel olarak yapılan etkinliklerimiz yok fakat geleneksel olmasını istediğimiz etkinliklerimiz var. Bu sene ikincilerini yapacağımız;

-Madenciler Şenliği,

-Tünelcilik Söyleşisi şimdilik verebileceğimiz örnekler.

 

Kulüp Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Cüneyt Atilla ÖZTÜRK

Kulüp Odası: Maden Fakültesi alt katta en ortadaki kulüp odası