43

USDP (IAESTE)

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience; Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği) ülkeler arası “stajyer öğrenci değişim” kuruluşu olup 1948 yılında Londra‟da 10 kurucu üyenin girişimi ile kurulmuştur; halen 53 asil, 5 yedek ve 28 işbirliği yapan ülke olmak üzere toplam 86 ülke değişime katılmaktadır. Türkiye’de ise 1953 tarihinden beri faaliyet göstermekte olup halen 32 üye Üniversitesi mevcuttur.

 

Kulüp Danışman Öğretim Üyesi: Moiz ELNEKAVE

Kulüp Odası: İnşaat fakültesi kırtasiye yanı